Seniorke

"Novosadska ŽKA" u sezoni 2018/2019, nastupa u izmenjenom sastavu sa nekoliko novih pojačanja.