Seniorke

"Novosadska ŽKA" u sezoni 2022/2023, nastupa u izmenjenom sastavu sa nekoliko novih pojačanja.